Kategori: LEGAL REVIEWS

BULGAR MENŞESI OLAN ŞAHISLAR TARAFINDAN BULGAR VATANDAŞLIĞI ELDE ETMEK

Daha Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasa kanununun 25 madde 2 fıkrasında, bulgar menşesi olan şahıslar tarafından bulgar vatandaşlığnı elde edildiyinden bahsedilmiştir ve bunun kolaylaştırılmış bir sırayla gerçekleştiyini de. Bu sıra türlü kanunlar ve tasdiknamelerde yer alır.   Bu şekilde naturalizasyon prosedürüyle bulgar vatandaşlığnı almak için en kolay yoldur.   Başlangıç olarak bulgar vatandaşlığı adayı olan şahısların bazı […]

AVRUPA BIRLIĞI SINIRLARINDA, BULGARISTANDA BIZNES YATIRIMI YAPARAK EN UCUZ VATANDAŞLIK ELDE ETME

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Bulgar vatandaşlık kanunundaki son değişiklikler, yabancı biznes yatırımcılarına, daha çabuk ve oldukça kolay şekilde bulgar vatandaşlığı alma imkanı sağlıyor. Yatırımın türüne göre ve yatırılan paranın büyüklüğüne göre, bir kaç türlü seçme imkanları var:   1. Devlet tahvilleri veya hazine bonolarıiçin yatırım yapıp, bulgar vatandaşlığı elde etmek Bu durumda, […]

YATIRIM DOLAYISI ILE BULGARISTANDA OTURUM ALMAK VE BULGAR VATANDAŞLIĞI ALMAK

Avrupa Birliği ülkesinde vatandaşlık almanın veya kanunen oturum izni almanın yolunu arıyorsanız, bu ülkede iş yapmak ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşım hakkını kazanmak istiyorsanız, Bulgaristan aradığınız ülkedir. Bulgaristan Cumhuriyetinin yabancı vatandaşlar ve Bulgar vatandaşlar kanunlarındaki gerçekleşen değişiklikler ile, bulgar hükümeti Avrupa Birliği dışında olan ülkelerin vatandaşlarına oturum iznini ve vatandaşlığı “satın alabilmeleri” için imkanlar sundu, […]

BULGAR BORÇLULAR TARAFINDAN TÜRK VATANDAŞLARI VE ŞIRKETLERINE VERILMESI GEREKEN ALICAKLARI TOPLAMAK

Dünya ekonomik krizinin büyümesi ile birlikte Bulgaristanda ve global olarak şirket arasındaki borçlulukta büyüyor.   Bu alandaki deneyimimiz, bir çok bulgar şirketlerinin , bankalardan ve kredi kurumlarından borç olarak para almalarını önlemeleri için, partnerlerine ve hizmetlerini kullandıkları şirketlere ödemeleri mümkün olduğunca geciktirdiklerini ve böylece faizsiz kredilendirme ile yararlandıklarını gösteriyor. Bu yanlış pratik en çok ve […]

BULGARISTANDA ŞIRKET KURMAK – BULGARİSTANDA BİZNES YAPMANIN GENEL AVANTAJLARI

Avantajlar daha bulgar şirketi kayıtlamasıyla başlıyor. Ilk yerde limited şirket için gereken minimal sermaye semboliktir, miktarı ortalama 1 euro dur. Ikincisi, kayıtlama başka ülkelere bakış daha ucuz ve kıyaslanırsa daha çabuktur- şirket bir kaç gün içerisinde de kayıtlanabilir, ama genelde 1-2 hafta süre alır. En az bunun kadar önemli olan diğer vaka da, şirket kaydının […]

BULGARISTANDA DEVAMLI VE DAIMI OTURUM IZNI

Bulgaristan kanunlarında devamlı oturumun ismi devmlı oturum iznidir, daimi oturumun ise- daimi oturum iznidir. Yabancı vatandaş olan birisi kanunun talimatnamelerine uygun birisi ise, öncelikle ona Bulgaristanda devamlo oturum izni verilir, ondan sonra da tabi bunun için dayanağı var ise – daimi oturum izni verilir- daimi oturum.   Devamlı oturum izni almadan önceki işlem, D tipinden […]

D VIZESI VE BULGARISTANDA GAYRIMENKUL ALIMI ILE OTURUM IZNI ALINMASI

Yabancı vatandaşlar tarafından Bulgaristanda oturum izni alınması 20 den fazla dayanak üzerine gerçekleşebilir. En fazla tercih edilen dayanaklardan biri de, zaten Bulgaristan karasında bulunan gayrimenkul alımı dır.   Bu kanuni prosedürün temel şartı oturum izni için başvuru yapan kişinin emeklilik sigorta pirimi almasıdır (bu demektir ki emeklilik maaşı alması gerekir). Emeklilik maaşı almanın Bulgaristan ile […]

NAKLIYE ŞIRKETI KAYDI VE AVRUPA BIRLIĞINDE ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN LISANS ALIMI

Yük taşımacılığı için nakliye şirketi kaydı gerçekleştirmek istiyorsanız ve avrupa pazarının verdiği imkanlardan faydalanmak istiyorsanız, sizin ihtiyacınız olan şey Birliğin çıkarttığı uluslararası yük taşımacılığı için gereken lisans dır.   Bu lisans nakliyat, bilgi teknolоjileri ve mesajlar bakanı tarafından çıkartılır ve yüretim ajansı olan “Yol idaresi” ajansı teklifi üzerine gerçekleştirilir. Lisans için başvuru yapmak istiyorsanız, bulgar […]

BULGARISTANDA TICARET ŞIRKETLERININ DÖNÜŞÜMLERI

Ticaret şirketlerinin dönüşümleri sadece ticaret şirketinin hukuki-organizasyon formunun değişimi ile ilgili olabilir (mesela toplam ortaklık şirketinin LTD şirketine dönüşmesi gibi) veya bir müessesenin önemli olan yeniden organize edilmesi gibi (mesela bulgar şirketlerinin birleşimi). Tam bu yeniden organize edilmek konusu da işbu makalenin konusudur.   Bulgaristanda ticaret şirketlerinin bölünümünde, ayırımında, birleşiminde ve gidişiminde, bir veya birkaç […]

BULGAR AVUKATLAR TARAFINDAN BULGARISTANDA ŞIRKET KAYDI

İlk bakışta Bulgaristanda şirket kaydı kolay ve çabuk prosedür olarak gözükür. Bu yüzden de sık karşılaştığımız durumlardan biri, Bulgaristana gelen türk yatırımcıların şirketlerini danışmanlık şirketler veya sadece türkçe dilini iyi bilen şahıslar aracılığı ile kurmalarıdır, fakat bu danışmanlık bürolarında kalifiye hukukçular ve avukatlar çalışmamaktadır.   Sorun şu ki, bu danışmanlık şirketlerinin bir çoğu Bulgaristanda şirket […]

BULGARISTANDA SATILIK FAALIYETLER

Bulgaristanda işinizi geliştirmekten ilgileniyorsanız ve yatırım yapma imkanlarınız için internet üzerinden kısa bir araştırma yaparsanız, farkediceksiniz ki, Bulgaristanda satılan faaliyet gösteren iş yerlerinin büyük bir kısmı , bunun içerisinde otel, barlar ve restoranlar satımı ilanları genelde ve öncelikle bulgar Karadeniz kıyısında veya dağ kayak merkezlerinde bulunmaktadırlar.   Satılık olan otellerin ve restoranların bolluğunun nedeni çok […]

BULGAR ŞIRKETLERININ 2012 SENESINE KADAR YENIDEN KAYITLANMASI – KAÇIRILMIŞ SÜRE SONRASI NETICELER

Ticaret Sicili Kanununun talimatnamelerine göre, bulgar şirketleri ve dış ticaret yapan yabancı şirketlerin Bulgaristanda ki şubeleri için yeniden şirket kaydı gerçekleştirme başvurularını yapmaları için verilen yasal süre 31 Aralık 2011 senesinde doldu. Bunun neticeleri aşağıdakilerdir:   1. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, yeniden kayıda geçirilmemiş tek kişilik şirketler (ET) ve dış ticaret yapan yabancı şirketlerin […]

KAT MÜLKIYETI YÖNETIMI KANUNUNDAKI 2011 SENESINDEN SON DEĞIŞIKLIKLER

26 Temmuz 2011 senesinde Kat mülkiyeti yönetimi kanununda gerçekleşen son değişiklikler, kanunun daha açık anlaşılmasını ve daha tutarlı uygulanmasını sağlar. Bazı prosedürler basitleştirilmiştir ve yeni talimatnameler yaratılmıştır.   Bazı temel değişiklikler işbunlardır:   1. Kat mülkiyeti rejiminde olan bir binada, gayrımenkullerin kullanıcılarının, ayrı ve müstakil olan dairelerin sahiblerine benzer hakları vardır- yöneticilikte yer alma ve […]

BULGARISTANDA OTURUM IZNI ÇIKARTMAK VE AB NIN MAVI KARDI TIPINDEN BULGARISTANDA IŞ

AB nin mavi kardı tipinden Bulgaristanda oturum ve çalışma izni alabilen yabancılar, yüksek kalifiyesi olan yabancı işçiler dir- bu çalışanlarda çalıştıkları işe uyan yetki olması gerekiyor, yüksek tahsilli eğitim almış olmaları gerekiyor, bu da diploma, tasdikname veya başka bir belge ile tevşik edilir, bu belgenin yetkileri olan makam tarafından çıkartılmaları gerekiyor, eğitim süreci üç seneden […]

BULGARISTAN VE TÜRKIYE ARASINDAKI ÇIFTE VERGILENDIRMEDEN KAÇMAK

Bulgaristan ve Türkiye arasındaki çifte vergilendirmeyi önleyen uzlaşma 1994 senesindendir, ama 1997 den itibaren yürürlüğe girer. Bu uzlaşma iki ülkenin fiziksel ve tüzel kişileri için yürürlükte dir, ayrıca çifte bulgar ve çifte türk vatandaşları için de geçerlidir. Fakat bir türk ticaret şirketi bir bulgar ticaret şirketini kontrol ediyorsa (veya tersine) – bu kontrol edilen şirketin […]

BULGARİSTANDA SİZİ GAYRİMENKUL ALIMINDA DOLANDIRMANIN 10 EN POPÜLER ŞEKLİ

Gayrimenkul alımı en iyi yatırımlardan birisidir ve bütün hayat için kalır. Yaptığı yatırımdan zevk almak istiyorsa, her bir alıcının alımı gerçekleştirmeden kısa bir süre için çok dikkatli olması lazım, çünkü dikkat etmezse alımdan uzun süre sonra sorun halletmek zorunda kalabilir. Aşağıda bazı vaziyetler tarif edildi ve Bulgaristanda gayrimenkul için yatırım yapmaya karar verirseniz, bunlara çok […]

BULGARISTANDA ŞIRKET KAYDININ BÜYÜK ÜSTÜNLÜKLERI

Her bir bulgar vatandaşı gibi, her yabancı ülke vatandaşı da Bulgaristanda şirket kayıtlayabilir. Ve bu arada vergi rejiminde hiçbir fark yoktur, bulgar vatandaşları için nasılsa, aynısı yabancı ülke vatandaşlarına da geçerlidir. Bulgaristanın 2007 senesinde Avrupa Birliyine katılmasıyla birlikte tüm şirketlerin kazancının üstüne yüzey vergisi vardır- yüzde 10 tutarında, bu da Avrupa Birliyinde en düşük orandır. […]

NATURALIZASYON PROSEDÜRÜYLE BULGAR VATANDAŞLIĞI ELDE ETMEK

Daha Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasa kanununun 25 madde 1 fıkrasında bulgar vatandaşlığnın naturalizasyon prosedürüyle elde edildiyini bahsedilmiştir. Bu aslında, Bulgaristanda akrabalık bağları olmayan yabancı ülke vatandaşları için, bulgar vatandaşlığı elde etme prosedürüdür.   Bulgar vatandaşlığı almak için aday olanların Bulgaristanda akrabalık bağları varsa, prosedür kolaylaştırılmıştır. Burdaki gözden geçirdiyimiz prosedür kolaylaştırılmamış ve standarttır.   Bulgar vatandaşlığı elde […]

© Trifonov Hukuk Bürosu Frontier Theme
error: