Категория: LEGAL REVIEWS

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта trifonov.info Общи разпоредби Авторски права Отговорност Бисквитки Защита на личните данни Заключителни разпоредби ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Настоящите общи условия („ОУ“) уреждат правилата за използването на сайта https://trifonov.info („сайта“), включително обработката на лични данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-нататък за краткост „Регламентът“) и „бисквитки“ при използването му. Сайтът […]

© Адвокатска кантора „Трифонов“ Frontier Theme
error: