BULGARISTANDA ŞIRKET KURMAK – BULGARİSTANDA BİZNES YAPMANIN GENEL AVANTAJLARI

Avantajlar daha bulgar şirketi kayıtlamasıyla başlıyor. Ilk yerde limited şirket için gereken minimal sermaye semboliktir, miktarı ortalama 1 euro dur. Ikincisi, kayıtlama başka ülkelere bakış daha ucuz ve kıyaslanırsa daha çabuktur- şirket bir kaç gün içerisinde de kayıtlanabilir, ama genelde 1-2 hafta süre alır. En az bunun kadar önemli olan diğer vaka da, şirket kaydının mesafeden, başka devletten, fiziksel olarak Bulgaristana gelmeye ihtiyaç olmadan, postadan yollanmış vekalet ile, gerçekleşebilmesidir.

 

Şirket kaydı kesin ve otomatik olarak akmakta olan giderlerin yapılmasına sebep olmuyor! Bir şirket kayıtlıysa, fakat faaliyet göstermiyorsa, onun katiyen hiçbir mali ödevleri yoktur. Bu durumda şirketin tek bir ödemesi vardır, o da senelik vergi beyanatının depoze edildiğinde ortaya çıkar. Bunun için genelde muhasebeci hizmetleri kullanılıyor, bu hizmetler de ayrıca pahalı değildir, çünkü prosedürün kendisi mürekkep değildir- ayrıca da senelik vergi beyanatı şirket yöneticisi tarafından da depoze edinebilir.

 

Şirket faaliyet gösteriyorsa, devlete ödediği sadece vergidir. Kazancın üzerine verilen vergi, tüm Avrupaya bakış Bulgaristanda en az orandadır- kazancın üzerine 10 %. Kazanç ise sürün den bambaşka bir şeydir- bir şirketin sürünü nekadar olursa olsun, o şirketin çok giderleri varsa, şirketin kazancı az oluyor- burdan da ödenilen vergiyin de miktarı az oluyor.

 

Vergi söz konusu olunca, Bulgaristanın dünyada bir sürü devlet ile(mesela Ingiltere, Türkiye, Rusya) vergilendirmenin önlenmesi için, imzalanmış anlaşmaları vardır. Ilk önce bu demektir ki vergi sadece devletlerden birisinde ödenecek. Ayrıca bu devlet Bulgaristan da olabilir, çünkü bazı zamanlarda burda vergiler bir kaç kez daha düşüktür, başka devletlerle kıyaslandığında.

 

Şirket kazancı, şirket sermayesinin sahibi tarafından,tamamiyle kendisinden ve kendi ihtiyaçlarına göre, nasıl uygun görülüyorsa, kullanılabilir, bu da sadece 5 % miktarında divident vergisi ödedikten sonra olabilir. Bu demektir ki şirket sermayesinin sahibi, yabancı ise ve şirketinin kazancı 100 bin euro ise, öncelikle şirket 10 bin euro kazanç vergisi ödiycek, ondan sonra 5 % divident vergisi ödiycek, ve geride kalan 85 bin euro, sermaye sahibi tarafından yurtdışına legal olarak çıkartılabilir ve kendisi tarafından istediği gibi kullanılabilir, kendi ihtiyaçlarına göre.

 

Vergiden başka, diğer en çok yapılan masraf, maaş ve sigorta masraflarıdır. Bulgaristanda bir sürü eğitim görmüş elamanlar var, ve kolaylıkla bir sürü yabancı dil konuşmaktadırlar, buna rağmen yurtdişına bakış, onlar çok daha az maaş için çalışıyor. Çok sık bulgar şirketlerinin yabancı sahibleri, Bulgaristanda işçi alır ve zaman zaman onun istediği taleblere uyup uymadıklarına, onları kontrol eder. Bulgaristanda asgari maaş 230 euro dan biraz daha yüksek- tüm Avrupa Birliğinde en az miktardadır. Işçiye ödenilen sigorta da azdır. Adet olan pratiğe göre, en kitlevi yayılmış olan görevler için, bir görevli için sigortalar aylık 50-100 euroyu aşmıyor.

 

Ticaret faaliyeti gerçekleştiriliyorsa, bulgar şirketleri akmakta olan muhasebe kullanır, o da hiç pahalı değildir, bazıları muhasebeci hizmetlerini sadece senede bir kez kullanmayı tercih eder- bu da bulgaristan kanunlarına göre tamamen mümkün ve kabildir.

 

Diğer ülkelerin kanunlarına baka, Bulgaristan kanununun diğer farkı da şirket içinde çalışan elaman için asgari sayısı taleb etmemesidir. Ayrıca şirket sahibi sadece bir tek kişi de olabilir, o da yabancı olabilir. Şirket sahibi kendi şirketinin aynı zamanda yöneticisi olup şirket adından imza da atabilir- bu durumda da yönetici tayin edilmesine gerek kalmıyor. Yönetici şirket sahibinin ihtiyaçlarına göre tayin edilebilir, fakat ona sadece temsilcilik yetkileri verilebilir, şirket sahibi tarafından kontol de edilebilir aynı zamanda ve bu şekilde suiistimal imkanları bertaraf edilebilir.

 

Bir bulgar şirketinin faaliyet gösterebilmesi için kanun türlü kurumlarda üyeliği /mesela ticaret ve sanayi kurumları, v.s./ şart olarak göstermiyor. Üyelik tamamiyle gönüllü olaraktır ve bir şirket bir sürü ve başka başka kurumlarda üye olabilir, şirket olarak ona faydası olucağını zannediyorsa, fakat hiç bir kuruma da üye olmasa, o şirketin faaliyeti tamamiyle kanuna uygun surette dir.

 

Bulgar kanunu şirket faaliyet alanları konusunda da ciddi talebler koymuyor. Bazı istisnalarla, genelde çok büyük ölçülü biznes için /bankalar, sigorta şirketleri, v.s./, Bulgaristanda her şirket istediği faaliyeti gösterebilir, ve ne zaman isterse gösterebilir. Mesela bir şirket mal üretimi için yaratılmış olabilir, ama aynı zamanda hizmet sunumuyla da faaliyet göstermeye başlayabilir- bu da hemen gerçekleşebilir, formaliteler uygulanmadan, bu da biznes elastikisi bakımından çok yararlıdır.

 

Bir bulgar şirketinin ilerliğebileceği kollar bir sürü ve bambaşkadır. Hepsinin temelinde tarım arazileri durmaktadır, ve ilk yerde Bulgaristanda bu tip arazi tüm Avrupaya bakış en ucuzdur, ayrıca çok kolay bu tip arazinin statüsü değiştirilebilir ve tarımsal olmayan hedefler için kullanılabilir. Şu anda yabancı vatandaşlar tarafından Bulgaristanda arazı almak yasaklanmıştır, ama aynı zamanda Bulgaristanda şirket sahibi olan yabancı vattandaşın şirket adına arazai alması tamamen kanuna uygun surette dir. Еn yeni temayül başlangıç olarak küçük alanlı arazilerin satın alınmasıdır, ve sonrasında bu küçük arazilerin büyük arazi parsellerinde birleştirilmesidir.

 

Lisans rejimi de çok liberaldir. Başlangıçta lisanslar seyrekliktir, diğer devletlerin fonuna bakış, ve sadece bazı faaliyetler için taleb edinilir. Dünyada bir sürü faaliyet için lisans gerekiyorsa, tam o faaliyetler için Bulgaristanda lisans gerekmiyor.

 

Bulgaristanın Avrupa Birliği üyesi olmasının en büyük avantajlarından birisi de gümrük resmi nin AB içerisinde ödenmemesi. Bu demektir ki bir şirket Bulgaristanda üretim yaparak, bü üretimi tamamen gümrük resmi ödemeden, başka devlete ihracat edebilir, mesela bir batı avrupa ülkesine!

 

Bir sürü yabancı tüccarlar, şirketlerini Bulgaristanda kuruyor, fakat gerçekleştirdikleri üretimde dışarıdan ithalat edilmiş teknik kullanıyorlar, bu da tamamen kanuna uygun surette dir. Bir sürü şirket hammaddelerini bile yurtdışından ithalat ediyor ve Bulgaristanda sadece sondaki ürünü takıştırıyorlar, ve bu ürünü gümrük resmi ödemeden AB ye ihracat ediyorlar. Bu şemaya göre Bulgaristan tüm Avrupa Birliği pazarlarına aralanmış bir kapıdır.

 

Bulgaristanda döviz bordu vardır, bulgaristan dövizinin (leva) borsa fiyatı ise avrupabirliği dövizi (euro) ya göre fiksaj yapılmıştır ve 10 seneden fazla değişikliğe uğramamıştır. Bulgaristan Doğu Avrupa bölgesinde istikrar adasıdır ve bu zaman içerisinde ciddi ekonomik sarsıntılar yaşamamıştır. Bunların hepsi, Bulgaristanda siyaset durumunun istikrariyeti, elverişli ekonomik ve vergi şartları, bir kaç senedir Bulgaristana dışarıdan yatırımcı çekmektedir, Bulgaristanda yatırım yapmak komşu ülkelerin yatırımcılarının bile dikkatini çekmektedir, çünkü Bulgaristan sınırını geçtikleri anda, bambaşka bir durumla karşı karşıya kalıyor- tüm Avrupa Birliği ile biznes yapmak için olanüstü elverişli bir durum.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

© Trifonov Hukuk Bürosu Frontier Theme
error: