KAT MÜLKIYETI YÖNETIMI KANUNUNDAKI 2011 SENESINDEN SON DEĞIŞIKLIKLER

26 Temmuz 2011 senesinde Kat mülkiyeti yönetimi kanununda gerçekleşen son değişiklikler, kanunun daha açık anlaşılmasını ve daha tutarlı uygulanmasını sağlar. Bazı prosedürler basitleştirilmiştir ve yeni talimatnameler yaratılmıştır.

 

Bazı temel değişiklikler işbunlardır:

 

1. Kat mülkiyeti rejiminde olan bir binada, gayrımenkullerin kullanıcılarının, ayrı ve müstakil olan dairelerin sahiblerine benzer hakları vardır- yöneticilikte yer alma ve binanın idare edilmesi konusunda. Bu tip kullanıcılar mesela genelde kendi çocuklarına dairenin sahibliğini devretmiş ebevyenlerdir, fakat kendilerine bu dairenin kullanımını hak olarak saklayanlardır, yada bu kullanım hakkı gerekli prosedürle verilmiş diğer şahıslardır. Genelde birinci grup yaşlı insanlardır ve onların tecrübesi ve ciddi davranışları vardır kat mülkiyetinin idaresinde.

 

2. Genel kurum toplantısı üyelerini davet etmek ve toplantıyı yerine getirmek prosedürü basitleştirilmiştir, toplantı davetiye ile yapılır, davetiye binada yaşayanlardan kolay ve görülebilir yerlere yapıştırılır toplantıdan en az 7 gün öncesi, acil durumlarda ise toplantıdan en az 24 saat süre önce. Şimdiye kadar davet etmek her ayrı daire sahibine özel olarak davetiye verilmesiyle oluyordu /veya her kapıya o davetiyenin yapıştırılmasıyla, dairede kimse bulunamadıysa/, bu da bütün prosedürü zorlaştırıyordu. Davetiyede belirtilen saatte genel kurum toplantısı gerçekleşemezse, daire sahiblerinin 67 % ünün olmadığı için, toplatı bir saat ertelenir, sonrasında önceden açıklanmış genel gündem doğrultusunda toplantı gerçekleşir ve kat mülkiyeti rejiminde olan binadan 33 % daire sahibleri toplantıda bulunduysa, toplantının kanuna aykırı olarak düzenlenmediği kabul edilir. Bu da diğer özllikle yapılmış ve önemli yeniliktir- bu güne kadar 1 saat süre geçtikten sonra, Genel kurum, sahiblerden 1 % olsa bile , toplantıya devam edebilirdi, ama şimdi alt sınır olarak- 33 % sahib temsilciliği olması gerekmektedir, o yüzde olmazsa, toplantı kanuna uygun yapılmış değildir.

 

3. Kanunda diğer değişiklik Genel kurumunda temsilcilik konusuyla ilgilidir- daire sahibleri avukat tarafından da temsil edinebilir özel yazılı vekalet ile, bu vekalet /şimdiye kadar olduğu gibi/ noter tarafından tasdiklenmiş olmayabilir, ve bir avukat en çok üç daire sahibini temsil edebilir. Daire sahibi kendi ailesinden birisini de vekil edebilir genel kurumunda onu temsil edebilmesi için, bunun için de yazılı vekalet yeterlidir. Tüm geri kalan durumlarda, daire sahibi üçüncü şahısları genel kurumunda temsilcilik için vekil etmek istiyorsa, bunun için noter tasdikli vekalet vermesi gerekiyor.

 

4. Diğer çoktan beklenilen yenilik binaların yenilenmesiyle ilgili faaliyetleri uygulaması için yapılan teşvikler için dir- artık kanun, daire sahiblerinin birleşmelerine daha uygun bir şekilde izin veriyor- daire sahiblerinin 67 % si birleşmek istiyorsalar, bunu yapabilirler- bu güne kadar 100 % olmaları gerekiyordu birleşebilmeleri için. Bu durumda bu birleşim tek bir temsilcisini sunabilir, o da Genel kuruma katılma hakkı kazanır, kanunun talimatnamelerine göre. Bu tüzel kişilerin hedefi ulusal, yerel ve avrupa fonlarına yenileme faaliyetlerin teşviği için başvuru yapabilmeleridir.

 

5. İdare için ve daire içinde bulunan/giriş ortak bina yerleri nin bakımı için yapılan masraflar /istihlaki masraflar/ hakkında da kanunda değişiklikler var. Bu yeni karar kanunu değiştirenler tarafından yapılmış bir hata olarak kabul edilebiir, çünkü her ayrı dairenin yapılan masraflara katılışı dairenin metre karelerinden belirlenmez /yada ortak bina yerlerine yüzde katılımına/, bu dairenin içinde yaşayan şahısların sayısından belirlenir. Bu bir taraftan haksızlık oluyor, çünkü genel kurumda kararlar alınırken dairenin metre karesi göz önünde bulunduruluyor yüzde olarak, masrafları karşılamak için ise göz önünde bulundurulmuyor- ozaman dairede yaşayanların sayısı göz önünde bulunduruyor. 100 metre kare olan ve bir kişi tarafından kullanılan bir daire yi 50 metre kare olan ve 5 kişi tarafından kullanılan bir daire ile kıyaslamak yaparsak, ikinci daire 2 kez daha az oyla genel kurum toplantısında temsil olucaktır /çünkü alan olarak daha küçüktür/, ama 5 kez daha çok masraf ödemesi gerekicek /çünkü daireyi kullanan kişiler 5 kez daha fazla/.

 

6. Sahibler kitabının içerdiklerine yönelik de bir sürü değişiklikler var- içermesi gerekenler açıkça tamamlanmıştır. Kitapta içerilenler- dairenin tasviri ve identifikasyonu /fonksyonu ve meskün alanı/, dairenin tüm bina ya bakım metre karesi, sahibinin üç ismi- yerli kişiler için, tüzel kişi ise sahib- şirket adı ve birlik özelleştirme kodu /BÖK/, aileden olan ve dairede yaşayan kişilerin isimleri, sahible birlikte yaşıyorsalar veya daireyi kullanan kişilerin isimleri, kendi dayanakları ile dairde kalıyorsalar /sahib olmayanlar, mesela kiracılar/ ve kullanıma başlanılan tarih, binada bir ay süreye kadar kalan şahısların isimleri, giriş ve çıkış tarihleri /misafir, akraba v.s./. Önemli bir detayl da şahısların Sivil numaraları yazılmıyor biryerde, ne de tapu belgesinin numarası. Kitabın ayrı bir yerinde de her daire sahibi, kullanıcı veya kiracı, sahib olduğu veya bakmaya aldığı ve dışarıya çıkardığı ev hayvanlarını yazması gerekiyor, köpekler için ise veterinertıbbi pasaportlarının numaralarını da.

 

7. Belediye/ ilçeye bina ile ilgili verilmesi gereken bilgiler daha az oldu ve kat mülkiyeti rejiminde olan binaların belediyede kayıtlama prosedürünü aktifleştirme imkanı yaratılmıştır. Bazı bilgiler artık belediye tarafından dilekçelere doldurulucak.

 

Bütünlük olarak, kanunda yapılan değişiklikler olumlu karşılanmalıdır, çünkü daha fazla açıklık getiriyorlar ve kat mülkiyeti rejiminde olan binaların idare prosedürünü kolaylaştırıyorlar.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

© Trifonov Hukuk Bürosu Frontier Theme
error: