BULGAR AVUKATLAR TARAFINDAN BULGARISTANDA ŞIRKET KAYDI

İlk bakışta Bulgaristanda şirket kaydı kolay ve çabuk prosedür olarak gözükür. Bu yüzden de sık karşılaştığımız durumlardan biri, Bulgaristana gelen türk yatırımcıların şirketlerini danışmanlık şirketler veya sadece türkçe dilini iyi bilen şahıslar aracılığı ile kurmalarıdır, fakat bu danışmanlık bürolarında kalifiye hukukçular ve avukatlar çalışmamaktadır.

 

Sorun şu ki, bu danışmanlık şirketlerinin bir çoğu Bulgaristanda şirket kaydını standart formları kullanarak ve doldurarak yapmaktadırlar ve müvekkil adına tek değiştirdikleri şey şirket ismi ve yönetim konumunda olucak olan kişinin özel bilgileri oluyor.

 

Fakat Bulgaristanda şirket kurmak kendiliğince, şirket sahipleri (hissedarları) için ciddi hukuki ve finansal sonuçlara yol açan bir harekettir. Kayıt işlemlerine başlamadan önce, bir sürü ve çok sorunun açıklığa kavuşturulması ve kuruluş belgelerini hazırlarken, gösterilicek faaliyetin özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir, şirket kurucularının önlerine koydukları hedefleri, olası riskleri ve onları önlemek için türlü yolları ve şekilleri göz önünde bulundurmak gereklidir. Bulgar kanunu tüzel kişiler için değişik ve birçok hukuki-organizasyon formları sunar ve sadece bir kalifiye ticaret hukuku avukatı, her müvekkil için ve yeni kurulucak olan şirketin yönetimi ve organizasyonu için en uygun ve en iyi hukuki- organizasyon formunun hangisi olduğunu takdir edebilir.

 

Trifonov hukuk bürosunda çalışan bizim şirket avukatlarımız, şirket kaydı prosedürü başlamadan önce, her ayrı müvekkilin özel ihtiyaçlarının derin bir analizini yapır ve büyük derecede önemli olan aşağıdaki soruların açıklığa getirilmesi için çalışır:

  • Yeni kurulucak olan şirketin genel hedefi nedir- bazı türk yatırımcıları gerçekten Bulgaristanda faaliyet göstermek için ve burdan da tüm Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösterebilmek için, şirket kaydı yapıyorlar, bazıları ise kayıt edilmiş şirketi sadece arazi satın alabilmek veya oturum izni alabilmek için kullanıyorlar, bazıları da var ki, burda şirket kaydediyorlar, fakat hakikatte kendi faaliyetlerinin (mesela üretimlerinin) yerini değiştirmiyorlar, Bulgaristandaki vergilerin daha az olduğundan faydalanabilmek için.
  • Müvekkilin kendi önüne koyduğu hedefe göre, en uygun hukuki- organizasyon formunun hangisi olduğu.
  • Yapılacak olan işin ve gösterilecek faaliyetin spasifik özellikleri nelerdir ve Bulgaristanda bu tip faaliyetler için nasıl gereksinimlere uyulması gerekiyor, ekte lisans veya ruhsat çıkartmaya gerek varmıdır v.s. Sık karşılaştığımız durumlardan biri de Bulgaristandaki bir faaliyet için özel ruhsatlar ve lisanslar gerekmesidir, aynı zamanda Türkiye de aynı faaliyet için- gerekmiyor ve tam tersi de mümkündür.
  • Yeni kuruluşun sahipleri /yöneticileri kimler olucak ve onların sorumlulukları hangiler olucak.
  • Yöneticiye /Yöneticilere nasıl haklar verilecek.
  • Kayıt gerçekleştikten sonraki ortaya çıkabilecek ekte giderler nasıl ve nekadar olucak.
  • Bu giderleri azaltmak için hukuki yollar varmıdır ve maaliyet gider ve vergi yükümlülüklerini optimize etmek için neler yapılabilir.

 

Türk işadamlarının da göz önünde bulundurmaları gereken şeylerden biri de, tüm bu soruların cevaplarının şirket kayıt belgeleri içerisinde yer almaları gerekli olmasıdır- kurum belgesinde (tek kişilik limited şirket kurulucaksa mesela) veya şirket sözleşmesinde (ortaklı limited şirket veya başka türden şirket kurulucaksa) ve aynı zamanda şirket yöneticisinin şirket yönetimi devri sözleşmesinde de. Bu belgeler olağanüstü onemlidir, bu yüzden de hukuki eğitim görmeyen ve ticaret ve sirket hukuku alanında avukat olmayan kişiler tarafından hazırlanmaları ciddi değildir. Başlangıçta hazır şirket sözleşmeleri ve kurum belgeleri formları doldurmak ucuz çıkabilir, fakat sonradan yeni kurulan şirketin sahipleri ve yöneticileri için ciddi risk oluşmasına neden olabilir ve bunların hepsi pahalıya çıkabilir.

 

Bulgaristanda şirket kaydı giderleri söz konusu olunca da, göz önünde bulundurulması gereken bir şey daha da, tüm belgeleri hazırlayan ve yatıran kişinin ücretinden başka, devlet ücretinin de olması dır. Bir çok danışmanlık şirketi ve kişiler, şirket kaydı için daha az ücret taleb ettiklerini söylerler, fakat sakladıkları ve söylemedikleri şey, sonradan ekte başka giderlerin olucağı dır. Size bu tür hizmetler teklif edildiğinde, teklif edilen ücretin hangi giderleri içerdiğini ve sonradan ekte nasıl ve nekadar giderlerin olucağını da sorun.

 

Bütün bunlara ekte olarak da, bilmenizin iyi olduğu bir şey daha da, avukatlık kanununun talimatnamelerine göre çalışan bulgar avukatlarının, kendi hareketleri için sorumluluk taşıdıklarıdır ve özel sigorta olan “mesleki profesyonel sigorta” yı yapmak için zormlulukları vardır, bu durumda işlerini kaliteli bir şekilde yürütmezseler ve bununla müvekkillerinin menfaatlerini tehlike altına alırsalar, onlardan tazminat telep edilebilir. Hukuki hizmetler teklif eden, fakat avukat olmayan şirketlerin ve kişilerin, böyle profesyonel mesleki sigortaları yoktur, böyle yükümlülükleri ve sorumlulukları ve meslektaşlar heyetine karşıu sorumlulukları yoktur.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

© Trifonov Hukuk Bürosu Frontier Theme
error: