BULGAR MENŞESI OLAN ŞAHISLAR TARAFINDAN BULGAR VATANDAŞLIĞI ELDE ETMEK

Daha Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasa kanununun 25 madde 2 fıkrasında, bulgar menşesi olan şahıslar tarafından bulgar vatandaşlığnı elde edildiyinden bahsedilmiştir ve bunun kolaylaştırılmış bir sırayla gerçekleştiyini de. Bu sıra türlü kanunlar ve tasdiknamelerde yer alır.

 

Bu şekilde naturalizasyon prosedürüyle bulgar vatandaşlığnı almak için en kolay yoldur.

 

Başlangıç olarak bulgar vatandaşlığı adayı olan şahısların bazı genel şartlara uyması lazım-

1.Yetişkin olmaları gereklidir.

2.En az 5 sene önce Bulgaristan Cumhuriyetinde daimi ikamet izni almış olmaları gerekiyodur .

3.Bulgar mahkemesi tarafından genel karakterli kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olmamaları gerekir ve ona karşı böyle bir suç için ceza davası açılmış olmamaları gereklidir, reabilitasyon edilenler hariç.

4.Bulgaristanda kendi masraflarını çekmelerine imkan sağlıycak gelirleri veya meşgaleleri olması gereklidir.

5.Bulgar dilinde becerileri olması gereklidir, bu da Bulgaristan Milli Eğitim, gençlik ve bilim bakanının özel talimatnamesiyle tesbit edilir ve

6.Şimdiye kadar sahib olduğu vatandaşlıktan serbest kalmış olmaları gereklidir veya bulgaristan vatandaşlığını aldığı andan itibaren serbest kalıcak olmaları gerekir.

 

Fakat bulgar menşesi olan şahıslarda bunlardan sadece bazı şartlar gerklidir-

1.Yetişkin olması gereklidir yani 18 yaşını doldurmuş olması.

2.Bulgar mahkemesi tarafından genel karakterli kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olmaması gerekir ve ona karşı böyle bir suç için ceza davası açılmış olmaması gereklidir, reabilitasyon edilenler hariç.

 

Madde 2 kapsamındaki suçlar sadece kasten olanlardır, bu demektir ki eğer vatandaşlık başvurusu yapan şahıs suçu dikkatsizce işlemişse- bu bu prosedür ile vatandaşlık elde edebilmek için bir engel değildir. Kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olsa bile , bir kaç sene geçtikten sonra, suçuna bağlı, aday olan şahıs iade edilmiş olabilir ve bu şekilde yine bulgar vatandaşlığı elde etme koşullarına uygun olabilir. Bulgaristan vatandaşlığı almasını engelleyen hususların eksik olduğnu kanıtlayan tasdiknameler bulgar yetkili makamlar tarafından çıkartılır, kanunda belirtilen sürelerin içinde.

Aslında “bulgar menşesi olan şahıs olmak” ne demektir? Bunun cevabı Bulgar vatandaşlığı kanununun paragraf 2 madde 1 de yer almaktadır- bu ebevyenlerinden birisinin bari bulgar vatandaşı olan şahıstır.

 

Kolaylandırılmış şekilde bulgar vatandaşlığı almak için daha iki imkan vardır-

1.Eğer vatandaşlık başvurusunu yapan bulgar vatandaşları tarafından evlat edinilmişse.

2.Eğer ebevyenlerinden birisi bari bulgar vatandaşı ise veya bulgar vatandaşı olarak ölmüşse. Bu prosedür de yer alan makamlar bir çoktur ve muhtelifti- Başbakandan tutunca, Adalet bakanına ve çeşitli ayrı yargı makamının şubelerine kadar.

 

Bulgar vatandaşlığı başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler-

1.Dilekçe.

2.Kimlik belgesi.

3.Fotograf.

4.Doğum belgesi.

5.Bulgar menşesini tesbit eden belgeler.

6.Mahkumiyet sahadetnamesi.

7.Ceza davalarının eksik olduğnu ispat eden belge.

8.Sağlık tıbbi belgeleri

9.Ödenilicek olan ücretin belgesi.

10.Yukarki dayanaklardan başvuru yapılırsa- evlat edinme kararı veya biri ebevyenin bulgar vatandaşı olduğna dahil tasdikname veya öyle olarak öldüyüne dahil tasdikname belgesi.

 

Tüm belgelerin bulgarca tercümesi olması lazım ve tasdik edilmiş olmaları lazım.Daha Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasa kanununun 25 madde 2 fıkrasında, bulgar menşesi olan şahıslar tarafından bulgar vatandaşlığnı elde edildiyinden bahsedilmiştir ve bunun kolaylaştırılmış bir sırayla gerçekleştiyini de. Bu sıra türlü kanunlar ve tasdiknamelerde yer alır.

 

Bu şekilde naturalizasyon prosedürüyle bulgar vatandaşlığnı almak için en kolay yoldur.

 

Başlangıç olarak bulgar vatandaşlığı adayı olan şahısların bazı genel şartlara uyması lazım-

1.Yetişkin olmaları gereklidir.

2.En az 5 sene önce Bulgaristan Cumhuriyetinde daimi ikamet izni almış olmaları gerekiyodur .

3.Bulgar mahkemesi tarafından genel karakterli kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olmamaları gerekir ve ona karşı böyle bir suç için ceza davası açılmış olmamaları gereklidir, reabilitasyon edilenler hariç.

4.Bulgaristanda kendi masraflarını çekmelerine imkan sağlıycak gelirleri veya meşgaleleri olması gereklidir.

5.Bulgar dilinde becerileri olması gereklidir, bu da Bulgaristan Milli Eğitim, gençlik ve bilim bakanının özel talimatnamesiyle tesbit edilir ve

6.Şimdiye kadar sahib olduğu vatandaşlıktan serbest kalmış olmaları gereklidir veya bulgaristan vatandaşlığını aldığı andan itibaren serbest kalıcak olmaları gerekir.

 

Fakat bulgar menşesi olan şahıslarda bunlardan sadece bazı şartlar gerklidir-

1.Yetişkin olması gereklidir yani 18 yaşını doldurmuş olması.

2.Bulgar mahkemesi tarafından genel karakterli kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olmaması gerekir ve ona karşı böyle bir suç için ceza davası açılmış olmaması gereklidir, reabilitasyon edilenler hariç.

 

Madde 2 kapsamındaki suçlar sadece kasten olanlardır, bu demektir ki eğer vatandaşlık başvurusu yapan şahıs suçu dikkatsizce işlemişse- bu bu prosedür ile vatandaşlık elde edebilmek için bir engel değildir. Kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olsa bile , bir kaç sene geçtikten sonra, suçuna bağlı, aday olan şahıs iade edilmiş olabilir ve bu şekilde yine bulgar vatandaşlığı elde etme koşullarına uygun olabilir. Bulgaristan vatandaşlığı almasını engelleyen hususların eksik olduğnu kanıtlayan tasdiknameler bulgar yetkili makamlar tarafından çıkartılır, kanunda belirtilen sürelerin içinde.

Aslında “bulgar menşesi olan şahıs olmak” ne demektir? Bunun cevabı Bulgar vatandaşlığı kanununun paragraf 2 madde 1 de yer almaktadır- bu ebevyenlerinden birisinin bari bulgar vatandaşı olan şahıstır.

 

Kolaylandırılmış şekilde bulgar vatandaşlığı almak için daha iki imkan vardır-

1.Eğer vatandaşlık başvurusunu yapan bulgar vatandaşları tarafından evlat edinilmişse.

2.Eğer ebevyenlerinden birisi bari bulgar vatandaşı ise veya bulgar vatandaşı olarak ölmüşse. Bu prosedür de yer alan makamlar bir çoktur ve muhtelifti- Başbakandan tutunca, Adalet bakanına ve çeşitli ayrı yargı makamının şubelerine kadar.

 

Bulgar vatandaşlığı başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler-

1.Dilekçe.

2.Kimlik belgesi.

3.Fotograf.

4.Doğum belgesi.

5.Bulgar menşesini tesbit eden belgeler.

6.Mahkumiyet sahadetnamesi.

7.Ceza davalarının eksik olduğnu ispat eden belge.

8.Sağlık tıbbi belgeleri

9.Ödenilicek olan ücretin belgesi.

10.Yukarki dayanaklardan başvuru yapılırsa- evlat edinme kararı veya biri ebevyenin bulgar vatandaşı olduğna dahil tasdikname veya öyle olarak öldüyüne dahil tasdikname belgesi.

 

Tüm belgelerin bulgarca tercümesi olması lazım ve tasdik edilmiş olmaları lazım.Daha Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasa kanununun 25 madde 2 fıkrasında, bulgar menşesi olan şahıslar tarafından bulgar vatandaşlığnı elde edildiyinden bahsedilmiştir ve bunun kolaylaştırılmış bir sırayla gerçekleştiyini de. Bu sıra türlü kanunlar ve tasdiknamelerde yer alır.

 

Bu şekilde naturalizasyon prosedürüyle bulgar vatandaşlığnı almak için en kolay yoldur.

 

Başlangıç olarak bulgar vatandaşlığı adayı olan şahısların bazı genel şartlara uyması lazım-

1.Yetişkin olmaları gereklidir.

2.En az 5 sene önce Bulgaristan Cumhuriyetinde daimi ikamet izni almış olmaları gerekiyodur .

3.Bulgar mahkemesi tarafından genel karakterli kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olmamaları gerekir ve ona karşı böyle bir suç için ceza davası açılmış olmamaları gereklidir, reabilitasyon edilenler hariç.

4.Bulgaristanda kendi masraflarını çekmelerine imkan sağlıycak gelirleri veya meşgaleleri olması gereklidir.

5.Bulgar dilinde becerileri olması gereklidir, bu da Bulgaristan Milli Eğitim, gençlik ve bilim bakanının özel talimatnamesiyle tesbit edilir ve

6.Şimdiye kadar sahib olduğu vatandaşlıktan serbest kalmış olmaları gereklidir veya bulgaristan vatandaşlığını aldığı andan itibaren serbest kalıcak olmaları gerekir.

 

Fakat bulgar menşesi olan şahıslarda bunlardan sadece bazı şartlar gerklidir-

1.Yetişkin olması gereklidir yani 18 yaşını doldurmuş olması.

2.Bulgar mahkemesi tarafından genel karakterli kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olmaması gerekir ve ona karşı böyle bir suç için ceza davası açılmış olmaması gereklidir, reabilitasyon edilenler hariç.

 

Madde 2 kapsamındaki suçlar sadece kasten olanlardır, bu demektir ki eğer vatandaşlık başvurusu yapan şahıs suçu dikkatsizce işlemişse- bu bu prosedür ile vatandaşlık elde edebilmek için bir engel değildir. Kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olsa bile , bir kaç sene geçtikten sonra, suçuna bağlı, aday olan şahıs iade edilmiş olabilir ve bu şekilde yine bulgar vatandaşlığı elde etme koşullarına uygun olabilir. Bulgaristan vatandaşlığı almasını engelleyen hususların eksik olduğnu kanıtlayan tasdiknameler bulgar yetkili makamlar tarafından çıkartılır, kanunda belirtilen sürelerin içinde.

Aslında “bulgar menşesi olan şahıs olmak” ne demektir? Bunun cevabı Bulgar vatandaşlığı kanununun paragraf 2 madde 1 de yer almaktadır- bu ebevyenlerinden birisinin bari bulgar vatandaşı olan şahıstır.

 

Kolaylandırılmış şekilde bulgar vatandaşlığı almak için daha iki imkan vardır-

1.Eğer vatandaşlık başvurusunu yapan bulgar vatandaşları tarafından evlat edinilmişse.

2.Eğer ebevyenlerinden birisi bari bulgar vatandaşı ise veya bulgar vatandaşı olarak ölmüşse. Bu prosedür de yer alan makamlar bir çoktur ve muhtelifti- Başbakandan tutunca, Adalet bakanına ve çeşitli ayrı yargı makamının şubelerine kadar.

 

Bulgar vatandaşlığı başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler-

1.Dilekçe.

2.Kimlik belgesi.

3.Fotograf.

4.Doğum belgesi.

5.Bulgar menşesini tesbit eden belgeler.

6.Mahkumiyet sahadetnamesi.

7.Ceza davalarının eksik olduğnu ispat eden belge.

8.Sağlık tıbbi belgeleri

9.Ödenilicek olan ücretin belgesi.

10.Yukarki dayanaklardan başvuru yapılırsa- evlat edinme kararı veya biri ebevyenin bulgar vatandaşı olduğna dahil tasdikname veya öyle olarak öldüyüne dahil tasdikname belgesi.

 

Tüm belgelerin bulgarca tercümesi olması lazım ve tasdik edilmiş olmaları lazım.Daha Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasa kanununun 25 madde 2 fıkrasında, bulgar menşesi olan şahıslar tarafından bulgar vatandaşlığnı elde edildiyinden bahsedilmiştir ve bunun kolaylaştırılmış bir sırayla gerçekleştiyini de. Bu sıra türlü kanunlar ve tasdiknamelerde yer alır.

 

Bu şekilde naturalizasyon prosedürüyle bulgar vatandaşlığnı almak için en kolay yoldur.

 

Başlangıç olarak bulgar vatandaşlığı adayı olan şahısların bazı genel şartlara uyması lazım-

1.Yetişkin olmaları gereklidir.

2.En az 5 sene önce Bulgaristan Cumhuriyetinde daimi ikamet izni almış olmaları gerekiyodur .

3.Bulgar mahkemesi tarafından genel karakterli kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olmamaları gerekir ve ona karşı böyle bir suç için ceza davası açılmış olmamaları gereklidir, reabilitasyon edilenler hariç.

4.Bulgaristanda kendi masraflarını çekmelerine imkan sağlıycak gelirleri veya meşgaleleri olması gereklidir.

5.Bulgar dilinde becerileri olması gereklidir, bu da Bulgaristan Milli Eğitim, gençlik ve bilim bakanının özel talimatnamesiyle tesbit edilir ve

6.Şimdiye kadar sahib olduğu vatandaşlıktan serbest kalmış olmaları gereklidir veya bulgaristan vatandaşlığını aldığı andan itibaren serbest kalıcak olmaları gerekir.

 

Fakat bulgar menşesi olan şahıslarda bunlardan sadece bazı şartlar gerklidir-

1.Yetişkin olması gereklidir yani 18 yaşını doldurmuş olması.

2.Bulgar mahkemesi tarafından genel karakterli kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olmaması gerekir ve ona karşı böyle bir suç için ceza davası açılmış olmaması gereklidir, reabilitasyon edilenler hariç.

 

Madde 2 kapsamındaki suçlar sadece kasten olanlardır, bu demektir ki eğer vatandaşlık başvurusu yapan şahıs suçu dikkatsizce işlemişse- bu bu prosedür ile vatandaşlık elde edebilmek için bir engel değildir. Kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olsa bile , bir kaç sene geçtikten sonra, suçuna bağlı, aday olan şahıs iade edilmiş olabilir ve bu şekilde yine bulgar vatandaşlığı elde etme koşullarına uygun olabilir. Bulgaristan vatandaşlığı almasını engelleyen hususların eksik olduğnu kanıtlayan tasdiknameler bulgar yetkili makamlar tarafından çıkartılır, kanunda belirtilen sürelerin içinde.

Aslında “bulgar menşesi olan şahıs olmak” ne demektir? Bunun cevabı Bulgar vatandaşlığı kanununun paragraf 2 madde 1 de yer almaktadır- bu ebevyenlerinden birisinin bari bulgar vatandaşı olan şahıstır.

 

Kolaylandırılmış şekilde bulgar vatandaşlığı almak için daha iki imkan vardır-

1.Eğer vatandaşlık başvurusunu yapan bulgar vatandaşları tarafından evlat edinilmişse.

2.Eğer ebevyenlerinden birisi bari bulgar vatandaşı ise veya bulgar vatandaşı olarak ölmüşse. Bu prosedür de yer alan makamlar bir çoktur ve muhtelifti- Başbakandan tutunca, Adalet bakanına ve çeşitli ayrı yargı makamının şubelerine kadar.

 

Bulgar vatandaşlığı başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler-

1.Dilekçe.

2.Kimlik belgesi.

3.Fotograf.

4.Doğum belgesi.

5.Bulgar menşesini tesbit eden belgeler.

6.Mahkumiyet sahadetnamesi.

7.Ceza davalarının eksik olduğnu ispat eden belge.

8.Sağlık tıbbi belgeleri

9.Ödenilicek olan ücretin belgesi.

10.Yukarki dayanaklardan başvuru yapılırsa- evlat edinme kararı veya biri ebevyenin bulgar vatandaşı olduğna dahil tasdikname veya öyle olarak öldüyüne dahil tasdikname belgesi.

 

Tüm belgelerin bulgarca tercümesi olması lazım ve tasdik edilmiş olmaları lazım.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

© Trifonov Hukuk Bürosu Frontier Theme
error: