BULGAR ŞIRKETLERININ 2012 SENESINE KADAR YENIDEN KAYITLANMASI – KAÇIRILMIŞ SÜRE SONRASI NETICELER

Ticaret Sicili Kanununun talimatnamelerine göre, bulgar şirketleri ve dış ticaret yapan yabancı şirketlerin Bulgaristanda ki şubeleri için yeniden şirket kaydı gerçekleştirme başvurularını yapmaları için verilen yasal süre 31 Aralık 2011 senesinde doldu. Bunun neticeleri aşağıdakilerdir:

 

1. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, yeniden kayıda geçirilmemiş tek kişilik şirketler (ET) ve dış ticaret yapan yabancı şirketlerin Bulgaristandaki şubeleri otomatik olarak Sicilden yokedilir. Onların şirket dosyaları şirket adresi olarak kayıtlanan bölgenin mahkeme çalışanları tarafından arşive geçirilmektedir.

 

2. Ticaret şirketleri olan (LTD, tek kişilik LTD, Anonim şirketleri) yeniden şirket kaydı istememişlerse, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren faaliyet yürütememektedir- fakat şirketlerin kendisi sicilden yokedilmez, şirketler kayıtta olmaya devam eder. Onların bu durumda ticaret faaliyetleri gerçekleştirme hakkı yoktur, dava açma hakkı yoktur, icra prosedürlerinin başlatılması için dilekçeler yatırma hakları yoktur ve şirketin mal varlıklarını tanzim etme hakları yoktur. Sadece şirkette çalışan işçilerin maaşlarını ve alacaklarını karşılama ve devlet veya başka şahıslara karşı olan borçlarını kapatma mecburiyeti vardır. 31 Aralık 2011 tarihinden sonra satılan (veya başka bir şekilde tanzim edilen ) mal varlıkları sözleşmeleri mümkün değildir- yeniden kayıda geçirilmemiş şirket bu şekilde mal varlığı edinirse- bu sözleşme tamamen değersizdir.

 

Faaliyetleri durdurulan şirketlerin yasal temsilcileri (mesela LTD şirketlerinin yöneticileri) 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren sadece şirkete adreslenmiş ve yönlendirilmiş istekler ve dilekçeler Kabul edebilirler. Tüm geri kalan işlemler , şirketin Ticaret Sicilinden yokedilmesine kadar , likidatör tarafından yapılır, likidatör şirket tarafından veya şirket öyle bir kişi gösterip seçmediyse, mahkeme tarafından seçilir.

 

Bu durumda 2011 senesinin sonuna kadar yeniden kayıda alınmamış şirketler için tek bir çıkış yolu kalıyor (iflas prosedürü başlatmaktan başka) – likidasyon. Likidasyon şirket isteği üzerine veya mahkeme tarafından yapılan istek üzerine yapılabilen bir prosedürdür. Birinci varyant özellikle önerdiğimizdir, çünkü bu durumda prosedür şirket tarafından gerçekleşir veya şirketin göven duyduğu bir kişi tarafından, devlet makamları nın karışması olmadan (mesela mahkeme tarafından yapılan istek üzerine gerçekleşen likidasyon prosedürü veya iflas prosedüründe devlet makamları prosedüre karışır ), neticeler de bu şikilde önceden bilinir.

 

31 Ocak 2012 tarihine kadar, her ilgili olan kişi (şirketin yasal temsilcisi veya vekili olabilir), Ticaret Sicili ne likidasyon prosedürü nün başlatılması için dilekçe yatırabilir, o dilekçede likidatör ve likidasyon gerçekleşme süresi beyan edilebilir. Prosedürün gerçekleşmesi için en az yasal süre 6 aydır, ama pratiğimize dayanarak en az 7-8 ay bir süre alır, en fazla 1 sene. Likidatör genelde şirket sahiblerinin güven duyduğu biri olmalıdır (mesela avukat), şirkete karşı alıcakları olan kişileri alıcaklarını tahsil etmeleri için davet etmesi gerekiyor (şirket hiç bir faaliyet göstermemesine ve borçları olmamasına rağmen), başlangıç olarak likidasyon bilançosu yapıp alıcaklılara sunması ve göstermesi gerekiyor, o bilançoya ekte olarak açıklayıcı rapor yazması gerekiyor. Alıcaklılar alıcaklarını tahsil ettiğinde (veya şirketin alıcaklıları ve borçlarının olmadığı tesbit edildiğinde), mal varlığından artanının şirket sahibleri arasında paylaşıldığında, veya şirketin mal varlığının olmadığı tesbit edildiğinde, likidatör Ticaret Sicilinde çalışan memurun önünde şirketin kesin kayıttan silinmesi için istek yatırır.

 

31 Ocak 2017 tarihinden sonra, yeniden kayıdı yapılmamış, likidasyon prosedürünün başlatılması istenmemiş, veya likidasyon prosedürünün likidatör yüzünden başarılı olmamış ve iflas prosedürünün başlatılmadığı şirketler için, Ticaret Sicili kendi aldığı karar üzerine, bu bulgar şirketlerini kayıttan silecektir.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

© Trifonov Hukuk Bürosu Frontier Theme
error: