NATURALIZASYON PROSEDÜRÜYLE BULGAR VATANDAŞLIĞI ELDE ETMEK

Daha Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasa kanununun 25 madde 1 fıkrasında bulgar vatandaşlığnın naturalizasyon prosedürüyle elde edildiyini bahsedilmiştir. Bu aslında, Bulgaristanda akrabalık bağları olmayan yabancı ülke vatandaşları için, bulgar vatandaşlığı elde etme prosedürüdür.

 

Bulgar vatandaşlığı almak için aday olanların Bulgaristanda akrabalık bağları varsa, prosedür kolaylaştırılmıştır. Burdaki gözden geçirdiyimiz prosedür kolaylaştırılmamış ve standarttır.

 

Bulgar vatandaşlığı elde etmek isteyen kişilerin bazı genel şartlara uyması gerekir-

1.Yetişkin olması gereklidir.

2.En az 5 sene önce Bulgaristan Cumhuriyetinde daimi ikamet izni almış olması gerekiyodur .

3.Bulgar mahkemesi tarafından genel karakterli kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olmaması gerekir ve ona karşı böyle bir suç için ceza davası açılmış olmaması gereklidir, reabilitasyon edilenler hariç.

4.Bulgaristanda kendi masrafını çekmesine imkan sağlıycak geliri veya meşgalesi olması gereklidir.

5.Bulgar dilinde becerileri olması gereklidir, bu da Bulgaristan Milli Eğitim, gençlik ve bilim bakanının özel talimatnamesiyle tesbit edilir ve

6.Şimdiye kadar sahib olduğu vatandaşlıktan serbest kalmış olması gereklidir veya bulgaristan vatandaşlığını aldığı andan itibaren serbest kalıcak olması gerekir.

 

İlk önce aday olan şahısın yetişkin olması gerekir, yani 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Diğer gerekli koşul , şahısın Bulgaristanda ikamet edebilmesi için en az 5 sene oturum izni almış olması lazım- bu bulgar vatandaşlığı almadan önce son adımdır. Madde 2 kapsamındaki suçlar sadece kasten olanlardır, bu demektir ki eğer vatandaşlık başvurusu yapan şahıs suçu dikkatsizce işlemişse- bu bu prosedür ile vatandaşlık elde edebilmek için bir engel değildir. Kasten işlenmiş bir suç için mahkum edilmiş olsa bile , bir kaç sene geçtikten sonra, suçuna bağlı, aday olan şahıs iade edilmiş olabilir ve bu şekilde yine bulgar vatandaşlığı elde etme koşullarına uygun olabilir. Bulgaristan vatandaşlığı almasını engelleyen hususların eksik olduğnu kanıtlayan tasdiknameler bulgar yetkili makamlar tarafından çıkartılır, kanunda belirtilen süreler içinde. Bulgarca dilinde beceriler dil bilgisi kontrolü talimatnamesiyle tesbit edilir. Ve son yerde bulgar vatandaşlığı alınması halinde, şahısın şimdiye kadar sahib olduğu vatandaşlıktan vazgeçmesi lazım.

 

Yetişkin olmayan şahıslara özel sıra uygulanmaktadır.

 

Bulgar vatandaşlık kanununun 17 maddesine göre, 14 yaşın altındaki çocuklar bulgar vatandaşlığnı elde edebilir, ama sadece ebeveynleri veya onlardan hayatta kalanlar tarafından bulgar vatandaşlığı kabul edinirse, fakat ebeveynlerden sadece biri bulgar vatandaşı ise, sadece diğerinin bunu yapması gerekir. Aynı koşullar altında 14- 18 yaş arasındaki çocuklar bulgar vatandaşlığnı elde ederler, eğer bunu istemişseler.

 

Başka bir durumda var- eğer 14 yaşın altında olan çocuğun birisi ebevyeni bulgar vatandaşı ise, kendisi de bulgar vatandaşı olma hakkını kazanır, genel şartlara uymazsa bile, eğer iki ebevyenin veya onlarda hayatta kalanın da bunun için izni varsa. Ebevyen haklarından mahrum edilmiş ebevyenin izni gerekli değildir. Aynı şartlar altında 14-18 yaş arasındaki çocuklar, bunu istemişse bulgar vatandaşlığı elde edebilir. Bu prosedür de yer alan makamlar bir çoktur ve muhtelifti- Başbakandan tutunca, Adalet bakanına ve çeşitli ayrı yargı makamının şubelerine kadar.

 

Bulgar vatandaşlığı başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler-

1.Dilekçe.

2.Kimlik belgesi.

3.Fotograf.

4.Doğum belgesi.

5.Deklarasyon.

6.Mahkumiyet sahadetnamesi.

7.Ceza davalarının eksik olduğnu ispat eden belge.

8.Oturum izni belgesi.

9.Gelir tasdiknamesi.

10.Sağlık tıbbi belgeleri.

11.Şimdiye kadar sahib olunan vatandaşlıktan serbest kalma belgesi.

12.Ödenilicek olan ücretin belgesi.

 

Tüm belgelerin bulgarca tercümesi olması lazım ve tasdik edilmiş olmaları lazım.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

© Trifonov Hukuk Bürosu Frontier Theme
error: