YATIRIM DOLAYISI ILE BULGARISTANDA OTURUM ALMAK VE BULGAR VATANDAŞLIĞI ALMAK

Avrupa Birliği ülkesinde vatandaşlık almanın veya kanunen oturum izni almanın yolunu arıyorsanız, bu ülkede iş yapmak ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşım hakkını kazanmak istiyorsanız, Bulgaristan aradığınız ülkedir. Bulgaristan Cumhuriyetinin yabancı vatandaşlar ve Bulgar vatandaşlar kanunlarındaki gerçekleşen değişiklikler ile, bulgar hükümeti Avrupa Birliği dışında olan ülkelerin vatandaşlarına oturum iznini ve vatandaşlığı “satın alabilmeleri” için imkanlar sundu, bulgar ekonomisine yatırım yapmaları durumunda. Kanunların sunduğu imkanlar birçoktur ve yatırım türü ve büyüklüğü doğrultusunda değişilir.

 

En ucuz opsyon bir senelik bir süre için devamlı oturum izni alınmasıdır ve bu oturum izninin beş sene boyunca her sene uzatılması. Beş sene sonra genel dayanak üzerine daimi oturum izni için başvuru yapılabilir. Devamlı oturum iznini aşağıdaki yabancı kişiler, aşağıdaki durumlarda alabilir:

  • Bulgaristan içinden en azından 600 000 leva değerinde olan, yaklaşık olarak 300 000 euro değerinde gayrımenkul satın almaları. (yabancı kişiler emekli iseler hala yürürlükte kalan bir kaide vardır – yatırımın bir minimum büyüklüğü yoktur, sadece gereken olan şey gayrımenkul satın alınmasıdır, değerinin nekadar büyük olduğu fark etmeden).
  • Bulgaristanda ticaret gerçekleştiren şirketin sermayesinin 50 % sinin sahibi olmaları durumunda, şirket sermayesine en azından 600 000 leva yatırım yaptıysalar ve aynı şirket bu yatırım sonucunda ülke içinde bu değerde gayrımenkuller sahibi olduysa.
  • Ekonomi bakış açısından himaye edilmeyen bölgelerde bulunan bulgar ticaret gerçekleştiren şirketlerin sermayesine en az 250 000 leva yatırım yapmaları durumunda, bu yatırım sonucunda en azından 250 000 leva değerinde yeni uzun vadeli maddi ve maddi olmayan aktifler edindiyseler, bulgar vatandaşları için en azından 5 tane iş yeri açıldıysa ve bu iş yerleri oturum süreci içerisinde sürekli tutuluyorsa.
  • Sermayenin büyüklüğünün ve faaliyet alanının bir önemi olmadan, bulgar ticari şirket kurduysalar ve bunun sonucunda bulgar vatandaşları için en azından 10 tane iş yeri açtıysalar ve bu iş yerlerini oturum verilen süreç içerisinde tutuyorsalar.

 

Beş sene beklemek istemeyenler için, doğrudan süresiz olan bir zaman için daimi oturum izninialmaları için imkanlar vardır. Daimi oturum iznini aşağıdaki yabancı kişiler alabilirler:

  • Bulgar fond borsasında satışa çıkartılan bulgar ticari şirketlerinin sahib oldukları hisselerine, tahvil hisseleri ve hazine bonolarına ve onlara türemiş, devlet tarafından veya belediye tarafından çıkartılan enstrümanlara 1 000 000 levadan daha fazla yatırım yapanlar.
  • Düzenlenmiş pazarda satışa çıkartılmayan bulgar ticari şirketlerinin hisselerine ve sermayelerine en azından 600 000 leva yatırım yapanlar.
  • Bulgar ticari şirketinin sermayesine en azından 500 000 leva yatırım yaparak yatırımını gerçekleştirenler, bununla birlikte yabancı vatandaşın kişiye özel çıkartılan hisseler ile hissedar veya şirket ortağı olması gerek ve sermayenin en azından yüzde 50 sinin sahibi olması gerek, bu yatırımın sonucunda yeni uzun vadeli maddi ve maddi olmayan aktiflerin elde edilmiş olması gerek ve bu aktiflerin en azından 500 000 leva değerinde olmaları gerek, bununla birlikte bulgar vatandaşları için en azından 10 tane iş yerleri açılmış olması gerek ve bu iş yerlerinin oturum verilen süreç içerisinde tutulmaları gerek.
  • Sertifika sınıflandırmasına göre, sınıf A ve sınıf B sertifikalarına sahip olan yatırımların, veya Yatırımları destekleme kanununun anlamına göre öncelikli yatırım projesi olarak algılanan projelerin gerçekleşmesi ve/veya desteklenmesi için faaliyet gösteriyorlar ise.

 

Bulgar vatandaşlığı söz konusu ise, yukarıda sayılmış olan dayanaklar üzerine daimi oturum izni alan yabancı vatandaşların, naturalizasyon prosedürü ile bulgar vatandaşlık hakkını kazanmak için başvuru yapma hakları vardır, bulgarca bilmelerine gerek kalmadan ve kendi sahip oldukları vatandaşlıklarından vazgeçmelerine gerek kalmadan (bulgarca bilmek ve kendi vatandaşlığından vazgeçmek naturalizasyon prosedürü ile vatandaşlık başvurusu yaparken gerekli olan koşullardır).

 

Buna ekte bulgar vatandaşlığının daha da çabuk alınabilmesi için başka bir imkan da daha sunulmaktadır. Sertifika sınıflandırmasına göre, sınıf A sertifikasına sahip olan yatırımların, veya Yatırımları destekleme kanununun anlamına göre öncelikli yatırım projesi olarak algılanan projelerin gerçekleşmesi ve/veya desteklenmesi için faaliyet gösteren yabancı vatandaşlar, kanunen bir sene Bulgaristanda oturum ile ikamet ettikten sonra, bir senelik bir sürenin geçmesinden sonra, bulgar vatandaşlığı başvurusu yapabilirler, beş sene beklemelerine gerek kalmadan ve başvuran kişinin kişiselliğine doğru ekte başka gereksinimler olmadan.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

© Trifonov Hukuk Bürosu Frontier Theme
error: