FAALIYET ALANLARIMIZ

Özellikle türk uyruklu müvekiller için hukuk büromuzda, türkçe dilinde tercümesiyle beraber özellikle, çalıştığmız alanlar vardır:

 

Bulgaristanda iş kurma / Şirket, iş ve ticaret hukuku

 • Bulgaristanda iş kurmak / Bulgaristanda firma kurmak
 • şirket kurumu ve kayıtlamasında, hertürlü sözleşmelerin akdetmesinde yardımcılık
 • tüzel kişiler ve şirket kuruluşu, tasfiyesi, hisse devri, birleşme ve devralması; ortak girişim şirketleri kuruluşu ve her türlü şirketlere ilişkin diğer yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • ticaret sicilinde şirket kaydetmek
 • banka kredisi alması ve başvurusu için aracılık
 • faaliyette bulunan bir iş yerinin (oteller, restoranlar, fabrikalar v.s.) alımında iş hukuku avukatından yardım
 • türlü lisans, ruhsat ve sınıflandırma rejimlerinde yardımcılık

 

Vatandaşlık alma ve devamlı olarak oturma izni alma prosedürü

 • Bulgaristan vatandaşlığı konusu Bulgaristanın Avrupa Birliğine katılmasıyla aktüel olmuştur ve bu prosedürün başarılı uygulanması sonucunda tüm bulgar vatandaşlığı alan yabancı uyruklu kişilere Avrupa Birliğine üye olan tüm ülkelere serbest giriş ve çıkış sağlar ve AB vatandaşlarının bir çok sahib olduğu haklara sahib olmalarını sağlar

 

Ceza hukuku

 • ceza davalarında Bulgaristan’da bulunan tüm mahkemelerin önünde temsilcilik
 • suç mağdurlarına yardım- Polislere, Savcılığa ve diğer makamlara şikayetname hazırlamak ve yollamak
 • ceza mahkemesi sürecinde suç madurları adından maddi tazminat için sivil talepler arzetmek
 • çeşitli suçlamalarda savunmak – kişiliye karşı işlenmiş suçlamalarda, uyuşturucu ve pornografiyle ilgili suçlamalarda, ulaşım ile ilgili suçlamalarda, sahiblik haklarının kanuna aykırı kullanımıyla ilgili suçlamalarda (hırsızlık)

 

Gayrimenkul ve Eşya Hukuku

 • taşınmaz mülkiyetlerin devrimiyle ilgili olan tüm işlemlerde aracılık
 • taşınmaz mülkiyetlerin satın alması, vermesi ve kiralanmasıyla ilgili olan tüm belgeler ve sözleşmelerin hazırlaması ve mümkün olan en uygun şartlarından faydalanmasını sağlamak
 • taşınmaz mülkiyetin yönetimiyle ilgili vergi danışmanlığı
 • tapu işlemlerinde hukuki yardım
 • taşınmaz mülkiyet haklarının korunması
 • büromuz uluslararası hukuk alanında da çalışmakta ve yabancı sermayeli pek çok şirkete ve yabancı şahıslara da hukuksal danışmanlık hizmeti vermektedir

 

Aile Hukuku

 • boşanma davaları
 • hertürlü evlilik talepleri- velayet, nafaka v.s.
 • evlilik sürecinde kazanılan mülkiyetten daha büyük pay alma talebnameleri arzetmek
 • eşin veya çocukların nafakası

 

Icra ve Iflas Hukuku

 • icra yargıcından alacakları toplamak
 • alacakları hacizile veya başka bir şekilde temit etmek
 • alacaklı olanın alacağını tatmin etmesine yariycak olan gayrimenkullerle ilgili kamulaştırıcı ticaret muamelerini bozmak, eğer ki bu alacaklının tatmin edilmemesi için bir engel gibi yaratılıyorsa, mesela tüm mülkiyetin fictiv satışı
 • icra prosedürünün durdurulması ve kesilmesi
 • icra ile aranan tutarın borç olmadığnı kanıtlayan tesbit talebnamesi hazırlamak

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

© Trifonov Hukuk Bürosu Frontier Theme
error: