Адвокати в София и Пловдив – адвокатска кантора „Трифонов“

 

Адвокатските ни кантори в София и Пловдив предлагат широк кръг от правни услуги – юридически консултации, корпоративно обслужване, участие в преговори, сделки и лицензионни процедури, изготвяне на договори и други документи, както и процесуално представителство и защита на местни и чуждестранни лица пред всички български съдилища и органи, предимно в София и Пловдив и районите, попадащи в юрисдикцията на Софийския и Пловдивския апелативен съд.

 

Кантората разполага с екип от списъка на адвокатите в София и Пловдив и предлага на клиентите си квалифицирана юридическа помощ в различните области на търговското и гражданското право като бизнес, финансово, банково, застрахователно, облигационно, вещно, семейно-наследствено, изпълнително и др. при спазване на пълна коректност и максимална защита на интересите на клиентите. Ние си взаимодействаме, вкл. по договори за сътрудничество, с други адвокатски кантори в България и чужбина, а партньорската ни мрежа постоянно се разширява.

 

Адвокатска кантора „Трифонов“ подхожда индивидуално към всеки един случай, като разглежда всеки казус спрямо конкретните условия и предлага на клиентите си възможно най-добрите решения измежду всички ефективни действия, които могат да бъдат предприети. През изминалите години адвокатска кантора „Трифонов“ печели международно признание с множество присъдени награди за „Адвокатска кантора на годината“ за България в областта на гражданското и корпоративното право.

 

В случай, че Ви е необходим адвокат в София, Пловдив или прилежащите им райони, ще се радваме да Ви окажем необходимото правно съдействие.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

© Адвокатска кантора „Трифонов“ Frontier Theme
error: